Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Ochrana před dobytím vesnic

Hráči často selhávají v obraně svých vesnic, protože neví, jak mají reagovat nebo reagují příliš pozdě. Při úspěšné obraně může hráč poškodit útočníka a ochránit svou vesnici před dobytím.

Prevence

Špehové
Špehové bývají často podceňováni, ale jsou velice levní a můžou snadno zabránit útokům. Hráč hledající nějakou oběť na dobytí vesnice obvykle dá ruce pryč od vesnice, kterou neúspěšně špehoval, protože nebude vědět, co ve vesnici je a nebude chtít přijít o celou armádu. Navíc i když útočník vaši vesnici vyšpehuje, tak pokud budete mít dostatek špehů, dozvíte se o tom, že vás vyšpehoval a že tedy možná chystá nějakou akci.

Městská zeď / palisáda / zemní hráz
Tyto obranné budovy zvyšují obranu jednotek ve vesnici až o 81% (pro přesné hodnoty se podívejte na stránky jednotlivých budov). S tímto bonusem může i relativně malá armáda způsobit velké škody.

Aliance
Dobrá aliance nejenže svým jménem odrazuje potenciální útočníky, ale také vám může pomoci s obranou v případě útoku. Diplomacie je důležitá!

Slavnosti
Pokud je to možné, každá vesnice by měla mít radnici na úrovni 10, aby v ní šly spustit velké slavnosti, které ovlivní kecaly ve prospěch obránce. Navíc slavnosti přidávají i kulturní body, které potřebujete k zakládání nových vesnic.

Analýza útoků

Při přebírání existují tři základní typy útoků:

 • Loupežné útoky

  Na loupeže bývají nejčastěji posílány rychlé jednotky a slouží k překvapení obránce.

 • Fake útoky

  Často používány v kombinaci s přebíracími útoky, aby zmátly obránce a ztížily mu odhad, kam jde reálný útok.

 • Dobývací útoky

  Dobývací útoky většinou probíhají v několika vlnách, které obsahují katapulty, beranidla a "kecaly", což je zpomaluje.

Rychlost vaší armády záleží na nejpomalejší jednotce v útoku. Beranidla a především katapulty jsou k přebrání vesnice nezbytné (beranidla zničí obránci zeď a oslabí tím případnou bránící armádu a katapulty slouží ke zničení paláce nebo rezidence). Když uvidíte příchozí útok, můžete se na shromaždišti podívat, ze které vesnice vyšel a spočítat si, jaká je nejpomalejší jednotka v útoku. Můžete použít např. tento kalkulátor vzdálenosti a doby pochodu. A protože ke správnému výpočtu je potřeba zjistit příchozí útok co nejdříve poté, co je odeslán, je hodně důležitým faktorem vaše aktivita.
Několik útoků za sebou může také značit přebírání, ale nezapomeň, že i to můžou být fake útoky. Také se podívej na vesnici, na kterou jdou útoky. Vesnice se 300 obyvateli obvykle nebývá cílem dobývání (pokud to není vesnice s 9 či 15 obilnými poli). Vesnice s velkou populací nebo strategické vesnice (např. vesnice s armádou) bývají cíli přebírek mnohem častěji.

Vlny útoků při dobývání vypadají zhruba takto: čistka, která zničí obranu (většinou i se zdí), následovaná katapulty (ke zničení paláce či rezidence) a poté kecalové (ke snížení loajality). Toto schéma je jedno z nejčastějších, ale nemusí platit při každém dobývání. Někteří hráči posílají katapulty a kecaly už v první, čisticí vlně. Někdy jsou ty útoky zase více rozdělené či doplněné dalšími čistkami a fake útoky. Útočníci se také obvykle snaží načasovat útoky tak, aby všechny dopadly během co nejméně vteřin, aby obránce měl malou nebo žádnou šanci na případné poslání obrany mezi jednotlivými vlnami (tzv. mezidef).

Obranné strategie

Obránci mají několik rozdílných způsobů, kterými můžou reagovat v závislosti na konkrétní situaci.
I když jste už ztratili veškerou naději, použití vhodné strategie může útočníka poškodit a vy se naučíte, jak lépe reagovat, až vám příště bude zase někdo chtít přebrat vesnici.
Vždy mějte na paměti, že i útočník se musel naučit, jak se přebírají vesnice a musel si najít nejlepší strategii. Každý příchozí útok je cestou ke zlepšení vašich obranných schopnosti!

Zeď
Tato strategie spočívá v naplnění vaší vesnice co největším počtem obranných jednotek. Pak můžete jen doufat, že máte ve vesnici dost obranářů na to, aby zničili útočnou armádu. Nezapomínejte, že byste měli využívat jednotky s obranou proti pěchotě i proti jízdě, protože obvykle nevíte, zda budete čelit pěchotě nebo jízdě.
Jednotky by měly být ve vesnici ještě před příchodem prvního útoku. Můžete kombinovat armády z různých vesnic a od různých hráčů, takže dáte dohromady jednu velkou obrannou armádu, proti které útočník nebude mít šanci. Měli byste napsat zprávu alianci a přátelům, aby vám kromě jednotek poslali i dostatek obilí na jeho výživu. Jinak by vojáci zemřeli hlady ještě před bojem.

Mezidef
Používání této strategie je trochu nejisté, obzvláště proti dobrým útočníkům, ale může se podařit i s málo jednotkami. Pokud si nejste jisti, že to zvládnete, ale chcete to zkusit, můžete to kombinovat se strategií "Zeď".
Při využití mezidefu ignorujete čistku a obranné jednotky načasujete do chvíle mezi čistkou a katapulty či kecaly. To znamená, že ztratíte maximálně nějaké suroviny a možná vám nepřítel zboří nějakou budovu, ale kecalové se rozbijí o váš mezidef.
Nezapomeňte ale i na to, že útočník mohl požádat spoluhráče o druhou čistku nebo mohl načasovat své útoky tak, že nebudete mít vůbec šanci vsunout svoji obranu mezi jeho útoky.

Obrana pomocí slavností
Před přebíráním se můžete bránit i s pomocí velkých slavností. Ty snižují účinnost nepřátelských senátorů, náčelníků či vůdců až o 5%, takže útočník by jich musel poslat více, aby dosáhl potřebného snížení loajality. Tato strateige je velmi riskantní, protože útočníci obvykle posílají dostatek kecalů, aby překonali i eventuální účinek velkých slavností.

Protiútok

 • Kradení obilí

  Když si všimnete příchozího útoku, který dorazí za několik hodin, můžete se pokusit z útočící vesnice ukrást obilí. Pokud uspějete s krádeží obilí nebo dokonce se zničením sýpky, jeden nebo dva typy útočících jednotek možná vyhladoví ještě dříve než útok dorazí.
  Tento protiútok může vést i někdo z vašich spoluhráčů, který je případně blíže k útočníkově vesnici, takže hladovění začne dříve. Tato strategie je ale použitelná pouze v případě, že útočník jde po poslání útoku offline a nemůže si zajistit obranu a obilí pro svou vesnici.

 • Dobytí útočící vesnice

  Dobytí útočící vesnice nejenže zastaví příchozí útok, ale také vážně poškodí útočníka. Jeho jednotky a vesnice budou pryč. Naneštěstí tato metoda zastavení příchozího útoku je ve většině případů neúspěšná kvůli nedostatku času a kvůli tomu, že vaše jednotky obvykle potřebují zhruba stejnou dobu, aby došly do nepřátelské vesnice. Někdy může pomoct útok spoluhráčů z aliance, kteří to mají blíže. Obecně se ale tato metoda prakticky nevyužívá.

Znovudobytí

 • Zničení útočících jednotek

  Touhle taktikou umožníte protihráči převzít vaši vesnici, ale okamžitě poté přijde vaše útočná armáda a zničí útočníkovy zbylé jednotky (jednotky doprovázející senátora/náčelníka/vůdce po převzetí vesnice zůstávají ve vesnici jako podpora). Když se vám toto povede, tak útočník přijde o doprovodnou armádu. A pokud tam pošlete svého vlastního kecala, vesnici převezmete zpátky do svého vlastnictví. Musíte ale být rychlí, aby tam protihráč nestačil postavit rezidenci nebo palác.
  Je také možné, že útočník do své poslední přebírací vlny přidá i obranu, aby si vesnici ubránil do té doby, než mu dorazí další obrana.
  A nakonec nezapomeňte hned po útoku ve vesnici postavit rezidenci nebo palác, abyste opět zvýšili loajalitu.

 • Sebedestrukce nepřítele

  Toto je obměna minulé strategie, ale můžete ji využít pouze pokud máte dost času na to, abyste si sami zbořili rezidenci nebo palác a snížili loajalitu vesnice pod 20%. Poté necháte útočníka, aby přebral vesnici (jako je to popsáno výše), ale tentokrát jeho senátoři/vůdci/náčelníci přeberou vesnici hned napoprvé a každá další vlna narazí do "obrany" tvořené protihráčovým útokem. Můžete si to i pojistit posláním vlastní armády, která eventuálně dorazí to, co tam zbylo. Pokud k vaší armádě připojíte i kecala, přebere vesnici zpět do vašich rukou. Toto je pro nepřítele hodně zničující úder. 

Využijte chyb nepřítele

Ve většině případů nebudete čelit profesionálním hráčům, a i kdyby ano, tak nikdo není dokonalý. Takže případné útočníkovy chyby byste měli využít ke svému prospěchu bez ohledu na to, kdo útočí. Každá šance, kterou dostanete, abyste zabránili přebrání vesnice, je pro vás velký bonus.

Fake útoky
Pokud protihráč útočí některým z následujících způsobů, je pravděpodobné, že jde o fake:

 • Izolované útoky na méně důležité vesnice (z pohledu útočníka), zatímco několik vln jde jen na jednu vesnici.
 • Mnoho různých časů dopadu útoků (několikaminutové prodlevy jasně ukazují, že útočník není žádný profík).
 • Pravidelné útoky stejné rychlosti ze stejné vesnice.

Zahrnutí spolualiančníků
Pokud společně s útočníkem útočí i jeho spoluhráči z aliance, můžete si být docela jistí, že pošlou také čistky neby katapulty, zejména pokud je útočník relativně slabý. Ale pozor, také to všechno můžou být jen fake útoky!

Nepředvídatelné okolnosti
Někdy vám můžou plány nabourat i technické problémy.

 • Lagy

  Občas se můžou objevit lagy, pokud má server v jeden okamžik příliš mnoho akcí k přepočítání. To zpomaluje vykonávání událostí (požadavků nebo potvrzení akcí) řádově vteřiny až minuty. To ovlivní oba, útočníka i obránce, a stejně tak může zničit každý plán, takže katapulty dorazí před čistkou apod.

 • Výpadky serveru

  Kompletní výpadky serveru bývají vzácné, ale ve "špatném" okamžiku můžou být dost zničující. Můžou způsobit, že útočník sotva pošle katapulty a poté už nemůže udělat vůbec nic, protože databáze není k dispozici. To může ale poškodit i obránce, protože nemá možnost poslat obranu.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne