Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Path to Pandora: srovnání funkcí

Co Travian: Legends Travian: Path to PandoraVšeobecně
Mapa Plochá 801x801 Evropa 401x401
Regiony Žádné regiony 87 regionů, které lze dobýt
Vítězné body Ne Aliance má více než 50% teritoriální kontrolu a odpočet "zajištění regionu" již skončil. Hráči z aliance můžou využívat efekt artefaktu a jejich aliance získává vítězné body. Vítězné body získávané každý den lze vidět v přehledu regionů.
Národy 3 (Galové, Germáni a Římané) 5 (Galové, Germáni, Římané, Egypťané a Hunové)
Budovy jednotlivých národů Všechny národy mají budovy se stejným vzhledem Každý národ má jiný vzhled budov
Div světa Ano Ne
Slučování jednotek Ne Ano
Přeposílání jednotek Ne Ano
Obchodní cesty Lze vytvořit obchodní cesty do vlastních vesnic, do vesnice s divem světa vlastní/spojenecké aliance a do vesnic s artefakty ve vlastní/spojenecké alianci. Lze vytvořit obchodní cesty do vlastních vesnic.
Efekt obchodní kanceláře Normální Dvojnásobný
Efekt turnajového hřiště Normální Dvojnásobný
Stavební sloty Římské účty mají jeden slot ve stavební frontě navíc Římské vesnice mají jeden slot ve stavební frontě navíc
Kapacita úkrytů a obchodníků Každý účet má kapacitu úkrytu a obchodníků podle toho, jaký je národ účtu. Každá vesnice má kapacitu úkrytu a obchodníků podle toho, jaký je národ vesnice.
Konec serveru Sever končí ve chvíli, kdy hráč (nebo Nataři) postaví div světa na úroveň 100 Server končí po 200 dnech
Statistika K dispozici jsou obecné statistiky a Plus statistiky Obecné a Plus statistiky jsou odstraněny a k dispozici je nová stránka se statistikami (viz příspěvek výše)


Artefakty
Název Artefakt Antická síla
K dispozici Odolnější budovy, rychlejší jednotky, lepší špehové, nižší spotřeba obilí, rychlejší výcvik jednotek, plány na stavbu velkého skladu a velké sýpky, větší úkryty + náhodné míření, artefakt blázna, stavební plány Odolnější budovy, rychlejší jednotky, lepší špehové, nižší spotřeba obilí, rychlejší výcvik jednotek, plány na stavbu velkého skladu a velké sýpky, větší úkryty + náhodné míření
Dobývání Artefakt lze získat zničením pokladnice a útokem s hrdinou, pokud máte dostatečnou úroveň pokladnice ve své vesnici. Jakmile vaše aliance ovládne region, získá přístup k antické síle, kterou lze aktivovat ve vesnici s dostatečnou úrovní pokladnice.
Aktivace Artefakty se aktivují automaticky 24 hodin po dobytí. Antickou sílu je potřeba aktivovat ručně každých 24 hodin a tutéž antickou sílu může aktivovat více členů asociace.
Doba trvání efektu Efekt je aktivní trvale. Antickou sílu je potřeba aktivovat ručně každých 24 hodin a tutéž antickou sílu může aktivovat více členů asociace.
Omezení počtu artefaktů/antických sil Pomocí hrdiny můžete získat maximálně 3 artefakty, z čehož jen jeden může být unikátní či mít efekt na celý účet. Na účtu můžete mít více než 3 artefakty. Ty ale lze dobýt pouze s celou vesnicí, v níž jsou.

Pouze 3 nejstarší artefakty jsou aktivní, z čehož jen jeden může být unikátní či mít efekt na celý účet. Pokud máte mezi 3 nejstaršími artefakty 3 artefakty s efektem na celý účet, aktivuje se čtvrtý nejstarší.

Výjimka: mezi vlastními vesnicemi lze přesouvat artefakty pomocí hrdiny i v případě, že máte více než 3 artefakty.
Zatímco v Travian: Legends je artefakt vždy aktivní ve vesnici či na účtu, který ho vlastní, antické síly v Travian: Path of Pandora musí být aktivovány. Lze je aktivovat ve chvíli, kdy vaše aliance získá více než 50% územní kontrolu a udrží území po dobu 24 hodin. Pro aktivaci antické sily je potřeba mít pokladnici na úrovni 10 pro sílu s efektem na vesnici a pokladnici na úrovni 20 pro sílu s efektem na celý účet.

Omezení: v každé vesnici lze aktivovat jen jednu antickou sílu a na každém účtu lze aktivovat jen jednu antickou sílu s efektem na celý účet. Na jednu vesnici tak můžou mít efekt i dvě antické síly.Dobývání
Vesnice Při dobytí vesnice, která patří účtu s jiným národem, se národ vesnice změní na národ tvého účtu. Všechny speciální budovy daného národa zmizí. Při dobytí vesnice, která patří účtu s jiným národem, zůstane vesnice příslušného národa. Všechny speciální budovy daného národa zůstanou stát, pokud nebyly zničeny během dobývání. Váš účet bude i nadále mít stejný národ, jaký jste si vybrali při registraci.
Nataři Při dobytí natarské vesnice se tato vesnice přemění na vesnici národa, se kterým hraješ. Při dobytí natarské vesnice se tato vesnice přemění na vesnici národa, k němuž patří vůdce, který vesnici dobyl.


Osidlování
Kde Bez omezení Osídlit lze pouze regiony, jež sousedí s regionem, který už má více než 4000 populace. Na začátku hry lze bez omezení osidlovat jen centrální regiony uprostřed mapy.
Vesnice Při zakládání nové vesnice patří tato vesnice ke stejnému národu jako tvůj účet. Při zakládání nové vesnice patří tato vesnice ke stejnému národu jako vesnice, z níž byli vysláni osadníci.


Dobrodružství a předměty pro hrdinu
Předměty pro hrdinu Předměty ostatních národů nezlepšují vaše jednotky. Předměty ostatních národů zlepšují hodnoty jednotek daného národa v aktuální vesnici.
Předměty z dobrodružných výprav Váš hrdina může nalézt pouze předměty národa, za který daný účet hraje. Váš hrdina může nalézt pouze předměty národa, za který daný účet hraje.
Jednotky z dobrodružných výprav Váš hrdina může nalézt pouze jednotky národa, za který daný účet hraje. Váš hrdina může nalézt jednotky národa z vesnice, ze které byl na dobrodružství vyslán.
Standarta aliance Standarta aliance ovlivňuje pohyb jednotek mezi členy aliance. Standarta aliance ovlivňuje pohyb jednotek mezi členy spojeneckých aliancí.


Vyrovnávací změny
Umělecká díla Umělecká díla lze používat bez omezení. Umělecké dílo lze použít pouze jednou za 24 hodin (podobně jako živou vodu).
Vodárna Neexistuje, protože zde nejsou Egypťané. Viz změny v příspěvku výše.
Alianční bonusy Beze změn. Viz změny v příspěvku výše.


Spojenectví
Velikost Každá aliance může mít až 3 různé spojenecké aliance. Každá aliance může patřit do jedné konfederace sestávající z maximálně 4 aliancí (viz informace v příspěvku výše).
Podpora Hráči můžou podpořit libovolnou vesnici. Hráči můžou podpořit své vesnice a vesnice svých spoluhráčů z aliance a ze spojeneckých aliancí.
Posílání surovin Hráči můžou poslat suroviny libovolnému hráči. Hráči můžou poslat suroviny pouze do svých vesnic a vesnic svých spoluhráčů z aliance a ze spojeneckých aliancí. Nabídky na tržišti nejsou tímto omezením nijak ovlivněny.

Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne