Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Zprávy a hlášení

 1. Zprávy ve hře
 1. Hlášení

 

Zprávy ve hře

Po kliknutí na ikonu zpráv (poslední z šesti hlavních tlačítek v horním menu, papír s perem), se vám otevře stránka s příchozími zprávy na váš účet. Zde můžete zprávy nejenom číst, ale i psát, mazat nebo archivovat.

Zprávy ve hře jsou hráči nazývané žlutými nebo anglicky IGM (In Game Message) jsou hlavním komunikačním prostředkem mezi hráči, který Travian nabízí. Tyto zprávy se využívají i při komunikaci se Supportem nebo Multihunterem.
Pokud chcete někomu zprávu napsat, tak stačí kliknout na stránce se zprávy na záložku "Psát". Po kliknutí na tuto záložku se vám objeví stránka, kterou vidíte níže na obrázku. Na této stránce stačí vyplnit políčko "Příjemce". Při psaní dotoho políčka vám systém bude nabízet všechny jména hráčů, které začínají písmeny, které jste už do tohoto políčka napsali. Tudíž až se vám zobrazí správné jmého hráče, tak stačí na něj kliknout myší a automaticky se doplní do kolonky "Příjemce". Další usnadnění je tlačítko "Adresář" (první tlačítko vpravo od kolonky příjemce). V okně které si otevřete můžete potvrdit/zamítnout žádost o přidání do adresáře jiného hráče. Případně si do jednotlivých kolonek napsat jméno hráče, kterého chcete mít v adresáři. Po potvrzení přidání do adresáře budou oba hráči vidět, jestli druhý hráč je ve hře přihlášený nebo odhlášený (pomocí modrého resp. zeleného puntíku jako je to v seznamu hráčů v alianci). Z tohoto důvodu byste si měli dávat pozor komu tuto možnost umožňujete. Samozřejmě po kliknutí na jméno hráče, kterého máte v adresáře se vám toto jméno vyplní do kolonky "Příjemce".
Další kolonka při psaní zprávy je "Předmět". Do této kolonky nic psát nemusíte, ale někteří hráči zprávy bez předmětu nečtou, takže doporučujeme vždycky tuto kolonku vyplňovat. Po vyplnění této kolonky můžete už přejít do části pro samotný text zprávy (část s linkami). Do zprávy můžete psát co chcete, ale vždycky dbejte na to, abyste neporušovali pravidla hry. Urážky jiných hráčů, vulgarita, reklamní zprávy můžou mít za následek blokaci účtu a následný trest.
Po napsání celé zprávy stačí stisknout tlačítko "Odeslat" a zpráva se odešle hráč, kterého jste zadal do kolonky "Příjemce".

Pokud jste v alianci a dostal jste od velitele aliance práva, tak můžete posílat Hromadné Zprávy. Toto je možné provést dvěma způsoby: napsaním [ally] do kolonky "Příjemce" nebo kliknutím na druhé tlačítko vpravo od kolonky "Příjemce" (ikona s modrým erbem). Při odeslání se tato zpráva odešle všem členům aliance (včetně vás). Ve většině aliancí je zvykem na zažátek zprávy přidávat písmena HZ (např. HZ - Podpora), aby bylo na první pohled vidět, že se jedná o hromadnou zprávu určenou pro celou alianci.

Přijatou poštu můžete archivovat pomocí označení příslušné zprávy stisknutím tlačítka "Archiv". Tato možnost je ale přístupná pouze pro hráče, který mají zakoupený PLUS účet. Stejně záložka "Archiv" je přístupná pouze pro hráče, co mají zakoupený PLUS účet.

BB kód ve zprávách

Určitě jste si všimli dalších možností (ikon) nad polem pro psaní textu zprávy. Nyní si tyto ikony postupně popíšeme:

bbcode


Všechny tyto tlačítka vytvářejí tzv. BB kód, který slouží k formátování textu zprávy. První tři tlačítka slouží k tomu, aby byl text tučný, kurzívou nebo podtržený. Samozřejmě tyto tři možnosti můžete jakkoliv zkombinovat.

Dále trochu přeskočíme a nejdříve si vysvětlíme poslední tři tlačítka. První z těchto třech vám umožní přidat do zprávy ikonu dřeva, hlíny, železa nebo obilí. Stačí kliknout na tlačítko s obrázkem surovin a následně vybrat surovinu, kterou chcete do zprávy umístit. Tyto ikony vám usnadní čas, abyste nemuseli vypisovat název suroviny a také to vypadá mnohem lépe.

bbcode


Pokud kliknete na ikonu s hlavou Vikinga, tak se vám rozbalí nabídka nejrůznějších smajlíků, které taky můžete přidat do vaší zprávy.

bbcode


Poslední tlačítko z těchto tří vám umožní do zprávy přidat ikonu jakékoliv jednotky. Fungují naprosto stejně jako ikony surovin, takže stačí kliknout na konkrétní ikonu a ta se přidá do textu vaší zprávy.

bbcode


Tak už máme vysvětlené poslední tři tlačítka, takže můžeme dovysvětlit přeskočené čtyři tlačítka uprostřed. První tlačítko vám umožní do zprávy přidat klikací zkratku aliance. Stačí zmáčknout toto tlačítko a mezi dva kódy, které se přidali do zprávy, napište přesnou zkratku aliance nebo tuto zkratku napište, označte tuto zkratku myší a až potom klikněte na toto tlačítko. Druhý ikona prozměnu umožní do zprávy přidat klikací jméno hráče. Opět stačí zmáčknout toto tlačítko a mezi dva kódy, které se přidali do zprávy, napsat jméno hráče nebo napsat jméno hráče, označit toto jméno myší a kliknout na tuto ikonu. Další v pořadí je ikona, která do zprávy přidá klikací souřadnice. Vytvoření je stejné jako v předchozích dvou případech. Pouze mezi kód píšete nebo označujete souřadnice, které jsou ve formátu x|y nebo x/y (nezapomínejte na znaménko u záporných souřadnic). Poslední ikona slouží k přidání klikajícího hlášení. Vkládání do textu je podobné jako v předchozích případech, ale k vytvoření tohoto odkazu musíte mít ID hlášení. Toto ID naleznete na konci odkazu v adresném řádku vašeho prohlížeče na při otevřeném hlášení, takže z odkazu vyberete pouze tučný text v následujícím příkladu (např.: http://ts2.travian.cz/berichte.php?id=5369880|5c3be5a3&t=). Toto ID po kliknutí na tlačítko vložíte mezi vygenerovaný kód nebo vložíte do zprávy, označíte myší a stisknete toto tlačítko.

bbcode


Už nám zbývá vysvětlit pouze poslední tlačítko, které je úplně vpravo. Po kliknutí na toto tlačítko se vám zobrazí náhled vytvořené zprávy. Tento náhled je dobrý, abyste zjistili, jestli jste všechny BB kódy použili a vyplnili správně.

bbcode

Seřazení zpráv

Krásná, ale trochu schovaná utilita je třídění zpráv podle data. Všichni určitě znáte normální vzhled, ve kterém jsou nejnovější zprávy nahoře:

sort_report


Ale někdy by je užitečné seřadit zprávy od nejstaší, abyste nemuseli proklikávat kvantum záložek než se dostanete na konec. To není problém a otočení řazení stačí kliknout na hlavičku sloupce "Odesláno". Po tomto kliknutí se vám zprávy seřadí opačně:

sort_report

Pokud budete chtít vrátit původní seřazení zpráv, tak stačí kliknout ještě jednou na hlavičku sloupce "Odesláno".

Pokoušeli jste se odeslat příliš mnoho zpráv v krátkém čase

V případě, že jste se pokoušeli poslat příliš mnoho zpráv v krátkém čase, tak dostanete následující chybové hlášení:

Je to pouze ochrana proti spamu serveru, takže se nemusíte ničeho obávat a po uplynutí ukázaného času budete moci znovu odesílat zprávy.

Hlášení

Hlášení jsou informační zprávy odeslané Travianem proto, aby vás informovali o událostech na vašem účtu (např. hlášení z útoku, doražení podpory, hlášení z příchodu obchodníků atd.). K hlášením se dostanete po kliknutí na předposlední z šesti hlavních tlačítek v horním menu (pergament s mečem).

Kompletní hlášení z útoku vám bude posláno pouze v případě, že jste byli obránce nebo jste při útoku zabil alespoň 25% z jednotek obránce. Hlášení z podpor se zobrazí vždycky, když jste na podpoře měli nějaké ztráty v boji. Toto hlášení je doplněno o informaci o útočníkovi, které se zobrazuje dle níže uvedených pravidel:

 • pokud podpora přežije: obdržíte veškeré informace o útočníkovi (jméno hráče, počet jednotky, ztráty)
  Pozn.: V případě, že vesnici podporuje více než 10 hráčů, tak hlášení o napadení podpor se zobrazí pouze hráčům, který v boji ztratili alespoň jednu jednotku.
 • pokud podpora nepřežije a útočník přijde alespoň o 25% jednotek: obdržíte informaci o jednotkách a ztratách útočníka, ale nevidíte však kdo útočil
 • pokud podpora nepřežije a útočník nepřijde o 25% jednotek: neuvidíte žádné informace o útočníkovi

Ikony hlášení

Určitě jste si všimli, že všechny hlášení začíná nejrůznějšími ikonami. Tyto ikony byly přidány, aby ulehčili orientaci mezi jednotlivými druhy hlášenšeními. Ale co znamenají? A jak se používají?

Hlášení jsou rozdělené do čtyř skupin:

 • Obchody
 • Podpory
 • Útoky
 • Ostatní

Proto taky ikony hlášení jsou rozděleny do čtyř skupin.

Obchody
mostly_lumber Obchodníci donesli nejvíce dřeva
mostly_clayObchodníci donesli nejvíce hlíny
mostly_ironObchodníci donesli nejvíce železa
mostly_crop Obchodníci donesli nejvíce obilí

Podpory
reinforcement_arrived Podpory dorazili

Útoky
won_attacker Útok proběhl bez ztrát
won_attacker Útok proběhl se ztrátami
lost_attacker Útočník by poražen (útočník přišel o všechny jednotky)
won_defender Ubránili jste se bez ztrát
won_defender Ubránili jste se se ztráty
lost_defender Obránce byl poražen (obránce přišel o všechny jednotky)
lost_defender Obránce byl poražen bez ztrát (na straně obránce se boje neúčastnila ani jedna jednotka)

Ostatní
miscellaneous Ostatní (např. útok od natarů)
adventure Hlášení z dobrodružství
animals_caught Chycení zvířat do klece
won_scout_attacker Úspěšné vyšpehování cizí vesnice
lost_scout_attacker Neúspěšné vyšpehování cizí vesnice
won_scout_defender Úšpěšné ubráněné špehování od jiného hráče
lost_scout_defender Neúspěšné ubránění špehování od jiného hráče

Pokud si nejste jistí, tak stačí najet myší na ikonu nad danou ikonu a zobrazí se popis ikony:

ally_attack


Tyto ikony vám pomohou získat větší přehled ve vašich hlášeních.

Ale také vám to pomáhá v třídění aliančních hlášení, které jsou dostupné na Ambasádě. Pokud chcete využít této funkce, tak musíte kliknout na jednu z ikon, které jsou nad tabulkou se seznamem hlášení. Po kliknutí na jedno ze tří tlačítek uvidíte pouze hlášení odpovídající konkrétnímu tlačítku (příklad máte na obrázku níže). Toto vám umožní vidět i starší hlášení.

sort_alliance_reports


Tlačítko 1 způsobí, že v seznamu budou pouze hlášení z útoků vaší aliance.
Tlačítko 2 způsobí, že v seznamu budou pouze hlášení z obrany vaší aliance.
Tlačítko 3 způsobí, že v seznamu nebudou uvedený hlášení, kde je méně než 100 jednotek a jsou bez ztrát. Toto tlačítko můžete kombinovat s předchozími dvěmi tlačítky. 

Sdílení hlášení s ostatními hráči na serveru

Můžete taky vaše hlášení sdílet s ostatními hráči na serveru.

Proto bude odkaz hlášení vypadat následovně:
http://ts2.travian.cz/berichte.php?id=5369880|5c3be5a3

Kód hned za znakem | budete mít uvedený pouze u vlastních hlášení (to znamená, že tento kód neuvidíte v aliančních hlášeních). Díky tomuto kódu můžete rozhodnout, jestli někomu dáte odkaz na kompletní hlášení nebo ne.

Pokud pošlete zkrácený odkaz na hlášení (http://ts2.travian.cz/berichte.php?id=5369880) tak toto hlášení uvidí pouze členové vaší aliance a vaši zástupci účtu.

Ale pokud pošlete komplětní odkaz (http://ts2.travian.cz/berichte.php?id=5369880|5c3be5a3), tak ho otevřou a uvidí všichni hráči na serveru.

Seřazení hlášení

Krásná, ale trochu schovaná utilita je třídění zpráv podle data. Všichni určitě znáte normální vzhled, ve kterém jsou nejnovější hlášení nahoře:

sort_report


Ale někdy by je užitečné seřadit hlášení od nejstaší, abyste nemuseli proklikávat kvantum záložek než se dostanete na konec. To není problém a otočení řazení stačí kliknout na hlavičku sloupce "Odesláno". Po tomto kliknutí se vám hlášení seřadí opačně:

sort_report

Pokud budete chtít vrátit původní seřazení zpráv, tak stačí kliknout ještě jednou na hlavičku sloupce "Odesláno".

Hlášení z okolí

Tyto hlášení jsou naprosto jiné něž ostatní běžné hlášení.

Tyto hlášení vám nepřichází a neoznamuje se vám, že je nějaké nové hlášení z okolí. Najdete v poslední záložce "Okolí" v sekci Hlášení. V těchto hlášeních najdete novinky o událostech ve vašem nejbližsím okolí, jako třeba oáza byla vyloupena, byla založena vesnice nebo proběhl boj v blízké vesnici. Dokonce v těchto hlášeních naleznete oznámení o změně jména vesnice. U každého hlášení naleznete datum a čas události a jméno hráče, který ji způsobil nebo u kterého se udála. Při hlášení o vyloupené oáze není uvedený hráč, který ji způsobil. Stejně tak u proběhnutého boje v okolní vesnici je uvedený pouze obránce.

Hlášení z okolí nemůžete mazat a shromažďují se během času (můžte listovat několik stránek zpět), takže musíte pravidelně sledovat tyto hlášení, pokud chcete vědět, co se děje ve vašem okolí.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne