Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Budovy - obecně

Ze začátku by ses měl zaměřit na suroviny. Klikni na přehled vesnice a vyber si jedno z 18 surovinových polí (dřevo, hlína, železo a obilí). Poté klikni na "Rozšířit na úroveň 1".

Později budeš moci stavět další a další budovy. Které to jsou, zjistíš, když klikneš na prázdnou parcelu ve vesnici.

Přehled vesnice

Suroviny jsou základem. Potřebuješ je úplně na všechno. V Travianu jsou 4 základní suroviny: dřevo, hlína, železo a obilí.

V přehledu vesnice vidíš surovinová pole. Každá vesnice jich má 18. Tvá první vesnice má vždycky 4 dřevorubce, 4 hliněné doly, 4 železné doly a 6 obilných polí. Vesnice v okolí už můžou mít jiné rozložení surovinových dolů.

Na začátku hry jsou všechny tvé doly na nule. Na nulové úrovni produkuje každý důl jen 2 suroviny za hodinu, takže je pro tebe nutné je rozšiřovat. Když budeš mít dostatek surovin ve skladu, můžeš rozšířit pole kliknutím na ně.

Měl bys vidět odkaz, na který klikneš a tím zadáš stavitelům příkaz rozšířit důl.

Tento příkaz můžeš zrušit kliknutím na červený křížek (Cancel), ale ber v úvahu, že přijdeš o investované suroviny!

Centrum vesnice

V centru vesnice vidíš stavební parcely. Na každé z nich může stát jen jedna budova. Kteroukoli budovu můžeš umístit na jakékoli místo, jsou tu jen dvě výjimky - shromaždiště a zeď.

Dále každou budovu kromě úkrytu, skladu, sýpky a pastí (u Galů) můžeš mít ve vesnici jen jednou. Výše zmíněné výjimky můžeš stavět v libovolném množství poté, co dokončíš alespoň jednu z nich na maximální úroveň.

Každá budova má jiné použití. Některé jsou vojenského typu, jiné politického či ekonomického typu.

Pro stavbu některých budov také musíš splňovat určité podmínky. Tyto podmínky najdeš ve stromu budov nebo na stránce věnované té konkrétní budově.

Strom budov

Kompletní přehled všech budov a požadavků na jejich stavbu můžete vidět níže. Pokud na to kliknete, zobrazí se vám strom budov ve větším rozlišení. Tržiště vyžaduje sklad surovin na úrovni 1, sýpku na úrovni 1 a hlavní budovu na úrovni 3!

BuildingtreeBudovy

Budovy a pole jsou dva z nejdůležitějších aspektů hry. Umožňují ti stavět jednotky, získávat a uskladňovat suroviny či vstupovat do aliancí.

Surovinová pole
Na přehled surovinových polí se dostaneš kliknutím na první kolečko nahoře na obrazovce. Když se tam rozhlédneš, uvidíš svoji hodinovou produkci surovin, jednotky (pokud nějaké máš) a 4 druhy surovinových polí:

Surovina Vzhled Poznámky
Dřevo lumber.gif Germáni jsou kmen, který při trénování jednotek spotřebuje nejvíc dřeva. Také při stavbě rezidence budete pořebovat spoustu dřeva.
Hlína clay.gif Hlína je základní surovinou především pro Galy, jejichž jednotky se staví přednostně z hlíny. Hodně hlíny spotřebujete i při aktivním rozvoji vesnice.
Železo iron.gif Tato surovina je využívána především na drahé zbraně a výzbroj římských jednotek a zdí. Díky tomu budou Římané každou chvíli shánět železo.
Obilí crop.gif Nejdůležitější surovina vůbec. Stavba budov sice stojí méně obilí než ostatních surovin, navíc začínáš se 6 obilnými poli místo 4, ale stejně budeš mít většinou nedostatek obilí. Je to proto, že každá postavená budova a každý vyrobený voják snižuje tvoji produkci obilí.

Pro rozšíření pole či dolu klikni na jeho obrázek a tam poté klikni na odkaz "Rozšířit na úroveň X". Pokud je odkaz neaktivní, měl by se ti zobrazit důvod - např. nedostatek surovin, dělníci mají moc práce atd.

Pokus se udržovat produkci surovin přibližně rovnoměrně a obilí zhruba na poloviční úrovni. Příklad:
    Dřevo: 100 za hodinu
    Hlína: 100 za hodinu
    Železo: 100 za hodinu
    Obilí: 50 za hodinu
Samozřejmě si to můžeš udělat podle svého vlastního uvážení, tohle je jen obecná rada.

 Budovy

Surovinová pole produkují suroviny, ostatní budovy pak poskytují další možnosti. Pokud chceš postavit budovu, klikni na prázdnou stavební parcelu v centru vesnice, do kterého se dostaneš kliknutím na druhé kolečko nahoře na obrazovce. Po kliknutí na parcelu si vyber, kterou budovu chceš na tom místě postavit. Některé budovy mají určité požadavky pro svoji stavbu - musíš mít předtím postavené jiné budovy na příslušnou úroveň. Tyto podmínky najdeš ve stromu budov nebo na stránce věnované té konkrétní budově. Nyní zmíníme ty nejdůležitější budovy:

Uskladnění surovin - sýpka a sklad surovin

Sýpka a sklad surovin uchovávají vyprodukované suroviny pro pozdější použití. Do skladů se ukládá dřevo, hlína a železo, na úschovu obilí pak slouží sýpky. Nemůžeš se rozvíjet bez těchto budov. Sklad a sýpku potřebuješ třeba i proto, abys mohl postavit tržiště.

Hlavní budova
Hlavní budova, zkráceně nazývaná HB, je nejdůležitější budovou ve vesnici. Téměř všechny ostatní budovy vyžadují hlavní budovu na určité úrovni. Zvyšování úrovně hlavní budovy je výhodné i z toho důvodu, že zvyšuje rychlost stavby všech budov. Od úrovně 10 můžeš také pomocí hlavní budovy bourat nepotřebné budovy.

Vojenské budovy - zbrojnice, kovárna, kasárny, stáje, dílna, hrdinský dvůr, turnajové hřiště, městská zeď, palisáda a zemní hráz
Vojenské budovy ti umožňují trénovat a vylepšovat armádu a posílat ji na výpravy. Nejdůležitější je shromaždiště a kasárny. Podívej se na hlavní stránku "vojenských budov". Tady se můžeš podívat na stručný popis vojenských budov:

  • Zdi: městská zeď, palisáda a zemní hráz společně s vojskem chrání tvé vesnice proti útočníkům. Za každou úroveň dávají obranný bonus 3 % (zeď), 2.5 % (palisáda) nebo 2 % (hráz). Kromě toho mají zdi také určitou obrannou hodnotu: 6 (hráz), 8 (palisáda) nebo 10 (zeď).
  • Vylepšení: Ve zbrojnici vylepšuješ defenzivní a ofenzivní sílu svých jednotek.
  • Výzkum: V akademii můžeš vyzkoumat nové typy jednotek, pokud splňuješ požadavky.
  • Výcvik: V kasárnách, stájích a dílně můžeš trénovat jednotky, se kterými pak budeš útočit.
  • Hrdinové a oázy (pouze T3): Když se podíváš na mapu, najdeš tam údolí obydlená zvířaty. Tyto oázy můžeš zabrat pomocí hrdiny a získat tak bonus k produkci.
  • Rychlost: Když začneš útočit na vzdálené vesnice, zjistíš, že většina jednotek je dost pomalá. Pokud si postavíš turnajové hřiště, tvé jednotky se po ujití 20 políček zrychlí.

Bonusové budovy - pila, cihelna, slévárna, mlýn a pekárna
Tyto budovy poskytují bonus k základní produkci surovin. Každá surovina má bonusovou budovu, obilí dokonce dvě.

  • Dřevo: na pile se zpracovává dřevo vytěžené z lesa. Zvedá produkci dřeva až o 25%. Pro stavbu pily musíš mít alespoň jednoho dřevorubce na úrovni 10.
  • Hlína: v cihelně se z hlíny pálí cihly. Zvedá produkci hlíny až o 25%. Vyžaduje alespoň jeden hliněný důl na úrovni 10.
  • Železo: ve slévárně se taví železo. Zvedá produkci železa až o 25%. Je nutné mít alespoň jeden železný důl na úrovni 10.
  • Obilí: ve mlýně se obilí umele na mouku, čímž se zvedne produkce obilí až o 25%. Pro stavbu mlýna potřebuješ obilné pole na úrovni 5. Když vylepšíš mlýn na úroveň 5 a postavíš obilné pole na úroveň 10, můžeš postavit pekárnu, kde se z mouky peče chleba. To přidá dalších 25% k produkci obilí.

Expanze - palác a rezidence
Až bude tvá vesnice větší, můžeš začít pomýšlet na expanzi své říše. Novou vesnici můžeš založit s pomocí osadníků. Osadníky můžeš postavit když máš volný tzv. expanzní slot, který získáš postavením paláce na úroveň 10, 15 nebo 20 či postavením rezidence na úroveň 10 nebo 20.

Obchodování - tržiště a obchodní kancelář
Při aktivní hře se ti bude často stávat, že budeš mít zbytečně moc nějaké suroviny. Aby ses jí zbavil, můžeš obchodovat s ostatními hráči - a k tomu slouží právě tržiště. Později, až tví obchodníci nebudou stíhat nosit suroviny, můžeš zvýšit jejich kapacitu postavením obchodní kanceláře.

ID budov

ID budov (gid)
gid Budova   gid Budova   gid Budova
1 Dřevorubec   16 Shromaždiště   30 Velké stáje
2 Hliněný důl   17
Tržiště   31 Městská zeď
3 Železný důl   18 Ambasáda   32 Zemní hráz
4 Obilné pole   19 Kasárny   33 Palisáda
5 Pila   20 Stáje   34 Kameník
6 Cihelna   21 Dílna   35 Pivovar
7 Slévárna   22 Akademie   36 Pasti
8 Mlýn   23 Úkryt   37 Hrdinský dvůr
9 Pekárna   24 Radnice   38 Velký sklad
10 Sklad   25 Rezidence   39 Velká sýpka
11 Sýpka   26 Palác   40 Div světa
13 Zbrojnice   27 Pokladnice   41 Napajedlo koní
14 Turnajové hřiště   28 Obchodní kancelář      
15 Hlavní budova   29 Velké kasárny  
 

Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne