Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Mapa - Jak používat mapu

Jak používat mapu?

Příkazy klávesnicí

Pohyby

 • Posun doleva: [A] nebo [ŠIPKA VLEVO] nebo [NUMBLOCK 4]
 • Posun doprava: [D] nebo [ŠIPKA VPRAVO] nebo [NUMBLOCK 6]
 • Posun nahoru: [W] nebo [ŠIPKA NAHORU] nebo [NUMBLOCK 2]
 • Posun dolů: [S] nebo [ŠIPKA DOLŮ] nebo [NUMBLOCK 8]
 • Posun nahoru a doleva: kombinace "Posun doleva" a "Posun nahoru" nebo [NUMBLOCK 7]
 • Posun nahoru a doprava: kombinace "Posun doprava" a "Posun nahoru" nebo [NUMBLOCK 9]
 • Posun dolů a doprava: kombinace "Posun doprava" a "Posun dolů" nebo [NUMBLOCK 3]
 • Posun dolů a doleva: kombinace "Posun doleva" a "Posun dolů" nebo [NUMBLOCK 1]
 • Zrychlení pohybu: zmáčknout a držet [SHIFT] zatímco používáte jiné klávesy pohybu
 • Zpomalení pohybu: zmáčknout a držet [CTRL] zatímco používáte jiné klávesy pohybu

Zoom

 • Přiblížení: [+]
 • Oddálení: [-]

Ostatní

 • zapnutí/vypnutí minimapy: [M]
 • zapnutí/vypnutí nabídky se značky: [O] (<-- písmeno O, ne číslice 0)
 • zapnutí/vypnutí rastru: [G]

Příkazy myší

Kliknutí levým tlačítkem: otevřete okno s informacemi o čtverci na které klikáte (vesnice, oáza nebo prázdná pozice).

Kliknutí pravým tlačítkem: otevřete nabídku s těmito možnostmi

 • poslat jednotky (pouze v případě vesnice nebo oázy)
 • poslat obchodníky (pouze v případě vesnice)
 • označit alianci hráče pro mě (pouze v případě oázy nebo vesnice hráče, který je členem nějaké aliance)
 • označit hráče pro mě (pouze v případě oázy nebo vesnice hráče)
 • označit alianci hráče pro moji alianci (pouze v případě oázy nebo vesnice hráče, který je členem nějaké aliance, a jenom pokud vy jste v alianci)
 • označit hráče pro moji alianci (pouze v případě oázy nebo vesnice hráče a jenom pokud vy jste v alianci)

Držení levého tlačítko a pohybování myší: posunujete mapou, podle pohybu myši

Pohyb kolečkem: přiblížení/oddálení

Horní lišta

Na této liště je několik tlačítek a zde je jejich popis (popisujeme tlačítka zleva doprava):

 • Přiblížit: přiblížení mapy
 • Oddálit: oddálení mapy
 • Zoom: výběr konkrétní hodnotu přiblížení mapy
 • Velká mapa: otevření mapy na celou obrazovku (jenom při aktivním Plus účtu). Velikost velké mapy se určuje podle velikosti aktuálního okna. Změna velikosti okna po načtení mapy již nemá vliv na tuto velikost.
 • Zapnutí/vypnutí uživatelských značek: ukáže nebo skryje vaše značky na mapě (na vlajky tento filtr nemá vliv)
 • Zapnutí/vypnutí aliančních značek: ukáže nebo skryje alianční značky na mapě (na vlajky tento filtr nemá vliv). Pouze pokud jste členem aliance.
 • Vyhledávač multicropů: otevře se vyhledávač multicropů (jenom při zakoupeném Bonifácově klubu).

Minimapa

V pravém horním rohu vaší mapy naleznete minimapu. Dvojitou šipkou (>>) můžete tuto minimapu otevřít/zavřít. Při pohybu myší po minimapě se vám ukazují jednotlivé souřadnice, které odpovídají aktuální pooze myši na minimapě. Po kliknutí levým tlačítkem myši se přesunute na danou pozici na mapě.

Značky

V pravém dolním rohu vaší mapy nalezenete nabídku se značky. Dvojitou šipkou (>>) můžete tuto nabídku otevřít/zavřít. V této nabídce můžete nastavovat, mazat nebo upravovat všechny vlajky a značky hráčů a aliancí. Tyto značky dělí do dvou záložek: Hráč a Aliance. První záložka je pro vás a druhá záložka je pro vaší alianci, pokud jste členem nějaké aliance. Obsah druhé záložky budete moci editovat pouze v případě, že budete mít v alianci nastavenou možnost "Správa vlajek a znašek na mapě". V obou záložkách nalezenete tyto položky:

 • Aliance: ukazuje všechny označené aliance
 • Hráč: ukazuje všechny oznašené hráče
 • Vlajky: ukazuje všechny vlajky

V hlavních řádcích všech těchto polí je malé zelené +. Po kliknutí na toto plus, můžete přidat záznam k dotyčné kategorii. Můžete samozřejmě využít i nabídky, která se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši na dotyčné políčko na mapě. Kliknutí na dvojitou šipku (>>) dotyčný seznam zobrazíte.

Aliance:

 • pokud kliknete na název aliance, tak se vám otevře stránka aliance
 • pokud kliknete na barevný čtverec před názvem aliance, tak můžete upravit tuto značku
 • pokud kliknete na křížek za názvem aliance, tak tuto značku smažete

Hráč:

 • pokud kliknete na jméno hráče, tak se vám otevře stránka hráče
 • pokud kliknete na barevný čtverec před jménem hráče, tak můžete upravit tuto značku
 • pokud kliknete na křížek za jménem hráče, tak tuto značku smažete

Vlajky:

 • pokud kliknete na název vlajky, tak se na mapě přesunete na pozici vlajky
 • pokud kliknete na vlajku před názvem vlajky, tak můžete upravit tuto vlajku
 • pokud kliknete na křížek za názvem vlajky, tak tuto vlajku smažete

Zadávání souřadnic

Pokud se potřebujete přesunout přímo na konkrétní souřadnice, tak zadejtey souřadnice do políček, které jsou vpravo dole a stiskněte [ENTER] nebo tlačítko OK.

Mapa a URL adresa

URL mapy je http://xy.travian.com/karte.php (xy přepište na označení vašeho serveru). K tomuto odkazu můžete přidávat a kombinovat tyto parametry:

 • x: nastavení souřadnice x vycentrovanou na mapě (pouze v kombinaci s parametrem Y)
 • y: nastavení souřadnice y vycentrovanou na mapě (pouze v kombinaci s parametrem X)
 • zoom: nastavení zvětšení mapy (1 je 100%, 2 je 50% a 3 je 8%)
 • fullscreen: mapa se otevře v režimu celé obrazovky (pokud nastavíte hodnotu nula, tak se mapa otevře v normálním režimu)

Příklad: http://tx3.travian.cz/karte.php?x=-43&y=199&zoom=3&fullscreen=1 (tento odkaz je na mapu speed serveru vycentrovanou na souřadnice (-43|199), s 8% zoomem a mapa se otevře na celou obrazovku.

FAQ a další informace

Jak mohu na mapě nastavit značky?

Na mapě můžete nastavit 3 druhy značek:
   1. Můžete označit alianci
   2. Můžete označit hráče
   3. Můžete na jakékoliv místo unístit vlajku, abyste toto místo označili
Pro nastavení značek/vlajek musíte nejprve otevřít mapu. Následně vpravo dole najdete nabídku "Značky". Tuto nabídku otevřete kliknutím na dvojitou šipku (>>).
Nyní vidíte 3 možnosti:
   - Aliance +
   - Hráč +
   - Vlajky +
Když kliknete na + u některé z těchto tří možností, můžete označit alianci (všechny její členy, hráče nebo umístit na mapu vlajku. Alternativou je klinutí pravým tlačítkem myší na políčko na mapě a vybráním jedné možnosti z nabídky, která se zobrazí.

Jak vymažu značky nastavené na mapě?
Otevřete mapu.
Otevřete nabídku se značky, pokud není otevřená.
Klikněte na dvojitou šipku (>>) u značky, kterou chcete smazat (Aliance, Hráči nebo Vlajky)
Nyní klikněte na "X" za názvem značky/vlajky, kterou chcete smazat.

Jaký je význam ikon na mapě?
Na mapě jsou tři druhy ikon:
   1. 2 různé ikony pro dobrodružství. Jedna představuje dobrodružství s normální obtížností a druhá těžká dobrodružství.
   2. 3 různé kulaté ikony pro oázy. Ikona se zeleným okrajem označuje volnou oázu a s červeným okrajem označuje obsazenou oázu.
   3. Barevné vlajky označují pozice, kde jsou nastavené vaše nebo alianční vlajky.

Proč vesnice na mapě vypadají rozdílně?
Každý národ je na mapě vyzobrazen s rozdílnou hradbou. Podle tohoto poznáte jakého národu je hráč, kterému patří dotyčná vesnice. To, že je hradba vyobrazená na mapě neznamená, že v dotyčné vesnici je hradba postavena. Vesnice natarů mají šedivou barvu.
Dále se vyobrazení vesnice mění podle obyvatel vesnice. Pokud má vesnice jen pár obyvatel, tak na mapě je vidět pouze sýpka a zeď. Další úroveň ukazuje zbrojnici a tak dále. Zase to, že na mapě je vyobrazená nějaká budova neznamená, že dotyčná vesnice je ve vesnici postavená.
Dále jednotlivá políčka mohou mít různě barevné rámečky (např. vesnice hráčů z vaší aliance nebo spojenců vaší aliance). Přesný význam jednotlivých barev naleznete zde.

Popisky
Dostupné popisky jsou:
Oázy:
   volná/obsazená
   souřadnice
   bonus
Vesnice: 
   název
   souřadnice
   hráč
   obyvatelé
   aliance
   národ
   hlášení + kořist


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne