Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Hrdina

Požadavky: žádné

Ve chvíli, kdy si vytvoříte účet, získáte hrdinu.

Hrdina může být poslán jako podpora do jiných vesnic stejně jako kterákoli jiná jednotka. Může dokonce i změnit svou domovskou vesnici. To znamená, že se usadí v nové vesnici, bude v ní produkovat suroviny a můžete ho z ní posílat na útoky, dobrodružství apod. Jak na změnu domovské vesnice, zjistíte zde.

Podle toho, za jaký národ hrajete, získá váš hrdina jednu speciální dovednost. Tyto dovednosti nemůžete zlepšovat.

 • Římané: Dovednost "síla" se za každý přidaný bod zvýší o 100 bodů místo o 80, jako je tomu u ostatních národů
 • Galové: Hrdina s koněm má o 5 polí/h vyšší rychlost
 • Germáni: 20% loupežný bonus pro všechny jednotky útočící s hrdinou
 • Egypťané: Vyšši produkce surovin hrdiny
 • Hunové: Rychlost hunského hrdiny s armádou je zvýšena o 3 pole/h, pokud cestuje pouze s jízdou.

Při vytvoření účtu má hrdina 4 zkušenostní body, které jsou přiřazeny do produkce surovin. Jednotlivým dovednostem můžete přiřadit maximálně 100 bodů. Za každé zvýšení úrovně hrdiny dostanete 4 zkušenostní body, které můžete přiřadit k některé z hrdinových dovedností.

 • Síla:

  Body investované do této dovednosti zvyšují útok a obranu hrdiny. Takže pokud má váš hrdina sílu např. 500, znamená to, že má útok 500 a obranu proti jízdě i proti pěchotě také 500. Hrdina, který má koně, se počítá jako jízdní jednotka, hrdina bez koně je počítán jako pěší jednotka.

 • Off bonus:

  Body investované do této dovednosti zvyšují útok celé armády útočící s hrdinou. Za každý bod získáte off bonus 0,2 %, maximální bonus může být 20 %. Bonus platí pouze pro jednotky, které útočí společně s hrdinou.

 • Def bonus:

  Body investované do této schopnosti zvyšují obranu celé armády bránící s hrdinou. Za každý bod získáte def bonus 0,2 %, maximální bonus může být 20%. Bonus platí pouze pro vaše jednotky, které brání společně s hrdinou (nezáleží z které vesnice jednotky pochází, rozhodující je zda patři danému učtu). Bránící jednotky jiných hráčů nejsou vaším hrdinou ovlivněny.

 • Suroviny:

  Body investované do této schopnosti zvyšují produkci surovin ve vesnici, která je momentálně hrdinovou domovskou vesnicí. Můžete si vybrat, zda bude hrdina produkovat stejné množství od každé suroviny nebo zda bude produkovat jen jednu surovinu. Toto nastavení můžete libovolně měnit.

Po vylepšení hrdinského dvora na úroveň 10 můžete využít hrdinu k dobytí oáz v okolí vašich vesnic. Na úrovni 10 můžete zabrat jednu oázu, na úrovni 15 druhou oázu a na úrovni 20 můžete zabrat třetí oázu. Oázy, které chcete zabrat, musí být ve čtverci 7x7 okolo vaší vesnice (pozor, vesnice musí být uprostřed toho čtverce 7x7).

Názorně to můžete vidět na příkladu dole. Vaše vesnice je označena černým kroužkem a oázy, které můžete zabrat, jsou v modrém čtverci a označené červeným kroužkem. Tip: Z jedné vesnice můžete mít anektované maximálně 3 oázy.

Conquerable oases


Dobývání oáz vlastněných jinými hráči je také možné. Musíte mít alespoň jeden volný slot ve vašem hrdinském dvoře. Oázy jiných hráčů můžou být dobyty pouze normálním útokem s hrdinou. Pokud útočíte na oázu, jejíž majitel má z té vesnice dobyté tři oázy, snížíte jedním útokem loajalitu oázy o 100%, a stačí vám tedy jeden úspěšný útok na přebrání oázy. Pokud útočíte na oázu, jejíž majitel má z té vesnice dobyté dvě oázy, snížíte jedním útokem loajalitu o 60%, což znamená, že musíte zaútočit minimálně dvakrát. Pokud hráč vlastní jen jednu oázu, snížíte jedním útokem loajalitu o 40%, jsou tedy nutné nejméně tři útoky.

Hrdinové s větší sílou jsou samozřejmě lepší a silnější než hrdinové s nižší sílou. Na dobrodružné výpravy také musíte mít aspoň trochu silného hrdinu, pokud bude příliš slabý, bude na výpravách umírat. Cena a doba oživení hrdiny záleží na jeho úrovni. Každý hráč může mít pouze jednoho hrdinu a pokud mu hrdina zemře, je možné ho oživit.

Zkušenosti

Hrdina sbírá zkušenosti jednak z dobrodružství a jednak za každou zabitou jednotku, ať už v útoku či obraně. Za zabité jednotky dostane hrdina tolik zkušeností, kolik ty jednotky spotřebovávaly obilí. Např. za jednoho zabitého pálkaře dostane hrdina 1 bod, za jednoho zabitého Equites Caesaris dostane hrdina 4 body, za jeden zabitý katapult 6 bodů. V tabulce níže vidíte počet potřebných zkušeností na další úroveň.

Zkušenosti
Level Kills   Level Kills   Level Kills   Level Kills   Level Kills
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85550   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

FAQ a další informace

Jaká je nosnost hrdiny?
- Hrdina neunese žádné suroviny, výjimkou jsou suroviny přinášené z dobrodružství.

Ukazují se hrdinové v bitevních reportech?
- Ano, ukazují.

Můžu vidět dovednosti hrdiny v bitevních reportech?
- Ne, to není možné.

Jaká je maximální úroveň jedné dovednosti?
- K jedné dovednosti můžete přiřadit maximálně 100 bodů.

Je možné bránit jednu vesnici více hrdiny?
- Ano, je. Ale obranný bonus hrdiny se vztahuje pouze na jednotky, které patří hráči, jehož hrdina dává bonus.

Kdy ztrácí hrdina zdraví?
- Téměř pokaždé. Hrdina může ztrácet zdraví při dobrodružných výpravách, při útocích i obraně. I když útočíte na prázdnou vesnici, její základní obrana (palác/rezidence a zeď) může hrdinovi také způsobit nějaké škody.

Může hrdina útočit nebo bránit samostatně?
- Ano, může. Ale nedoporučuje se to, protože hero umírá, když ztratí více než 90 zdraví v jedné bitvě.

Jak se počítají zkušenosti pro hrdinu?
- Hrdina získává zkušenosti za každou zabitou jednotku v boji, kterého se účastní. Za zabité jednotky dostane hrdina tolik zkušeností, kolik ty jednotky spotřebovávaly obilí. Nahoře máte tabulku s přehledem zkušeností potřebných k postupu na další úroveň.

Získá hrdina zkušenosti i když v bitvě zemře?
- Ano, získá.

Jak se dělí zkušenosti, pokud brání více hrdinů?
- Zkušenosti se rovnoměrně rozdělí mezi všechny hrdiny.
Příklad: Pokud brání 3 hrdinové, každý z nich dostane 1/3 zkušeností.

Fungují na hrdinu vylepšení ze zbrojnice?
- Ne, hrdinu vylepšení ze zbrojnice nijak neovlivňují.

Kdy můžu začít dobývat oázy? 
- Potřebujete hrdinský dvůr na úrovni 10, 15 nebo 20 pro dobytí 1, 2 nebo 3 oáz.

Kolik hrdinů můžu mít?
- Každý hráč může mít pouze jednoho hrdinu. Pokud tento hrdina zemře, můžete si ho oživit (za suroviny nebo pomocí živé vody). 

Můžu si přesunout hrdinu do jiné své vesnice a útočit s ním odtud?
- Ano, při posílání hrdiny ale musíte zašktnout kolonku Změnit domovskou vesnici hrdiny.

Co se stane s dovednostmi a zkušenostmi hrdiny poté, co ho oživím?
- Nic. Když hrdina zemře, o dovednosti ani zkušenosti nepřichází a po oživení jsou opět na původních hodnotách.

Jak rychle se hrdina uzdravuje?
- Hrdina se uzdravuje o 10 bodů denně (na speedu 20). Rychlost uzdravování je ale možné zvýšit za pomoci předmětů, které najdete na výpravách či koupíte v aukci.

Získám předměty z dobrodružné výpravy, pokud na ní hrdina zemře?
- Ne.

Kde můžu změnit nastavení svého hrdiny?
- Vpravo nahoře vidíte obrázek svého hrdiny. Když na něj kliknete, otevře se vám stránka s vlastnostmi hrdiny. Tam můžete měnit nastavení dle libosti - např. produkci či vzhled hrdiny.

Počítá se hrdina jako pěchota nebo jízda?
- Pokud je hrdina na koni, počítá se jako jízda, pokud útočí bez koně, počítá se jako pěchota.

Když můj hrdina umře, ztratí své předměty?
- Ne.

Můžu si nějak přejmenovat hrdinu?
- Ne.

Jak můžu oživit hrdinu?
- Pokud vám hrdina zemřel, otevřete si stránku s hrdinou. Tam máte možnost ho oživit - potřebujete jen buď dostatek surovin nebo kbelík živé vody.

Počítá se hrdinova síla do útoku i do obrany?
- Ano.

Co znamená možnost "Pokud zaškrtneš toto políčko, hrdina se nebude účastnit boje ve své domovské vesnici" na stránce s nastavením hrdiny?
- To znamená, že pokud toto políčko zaškrtnete, váš hrdina se nebude účastit boje ve své domovské vesnici. Ale pokud hrdinu pošlete na podporu do vesnice jiného hráče nebo do své vesnice, ve které nemáte hrdinský dvůr, hrdina bojovat bude.

Jak dlouho trvá oživení hrdiny?
- (level+1) hodin, maximum je 24 hodin.

Můj hrdina pořád umírá na výpravách. Co mám dělat?
- Měli byste hrdinovi zvýšit sílu, abyste se vyhnuli velkým ztrátám na životech a umírání.

Může někdo ukrást předměty mému hrdinovi?
- Ne.

Je možné vyměňovat nebo posílat předměty jinému hráči nebo v rámci aliance?
- Ne.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne